Managed ICT Services

Mediaspring draagt zorg voor het realiseren van een stabiel en optimaal functionerend ICT-platform. Standaard beheer en betrouwbare monitoring zijn daarbij onontbeerlijk. De beheersactiviteit wordt als volgt vormgegeven.

Dagelijks beheer

 • Controle foutmeldingen in de diverse systeemlogs
 • Controle antivirus updates en logs
 • Back-up procedure (back-up gestart/gestopt, check datum en tijd, verify succesvol)
 • Zijn alle systeemservices en business applicatie services up & running
 • Voldoende schijfruimte
 • Voldoende vrij geheugen
 • Gehele serverparkstatus bewaken
 • Bewaking en waar nodig escaleren van processen of situaties die zich in het algemeen in de ICT-wereld afspelen en die tot een risico kunnen uitgroeien voor de continu├»teit en de werking van het ICT-platform (bv. nieuw soort virus, nieuwe hackmethodes, etc.)

Beheertaken periodiek

 • Consistentiecheck file/diskstructuur (eventueel herstelprocedure starten of schedulen)
 • Reboot (wanneer dit noodzakelijk is)
 • Uitrol van noodzakelijke Operating System patches ten behoeve van de continuiteit en security
 • Incidenten en wijzigingen voortgangsrapportage
 • Rapportage serverpark

Documentatie

Het gedegen documenteren van de inrichting van het centrale platform en de faciliteiten ten behoeve van de daarop gedefinieerde voorzieningen, is eveneens onderdeel van de beheertaak. Gewenste en/of benodigde wijzigingen op het ICT platform worden gecontroleerd uitgevoerd en in de documentatie opgenomen.

Monitoring Environment

De meetgegevens geven een goed beeld van de gezondheid van het serverpark. De historie van deze gegevens kan worden gebruikt bij rapportages, storing- en probleemanalyses, impactanalyse en het nauwkeurig bewaken van de effecten van wijzigingen. Hieronder is een opsomming gegeven van de parameters die in ieder geval bewaakt worden. Uitbreiding naar extra parameters is mogelijk.

Servermonitoring

 • Cpu-gebruik
 • Geheugengebruik
 • Diskruimte
 • Systeemlogs
 • Services
 • Databases
 • Businessapplicatie services
 • Uptime server
 • LAN-verbinding up/down
 • Printspooler

Netwerk

 • Beschikbaarheid van componenten
 • Beschikbaarheid van verbindingen
 • Latency (responstijden/vertragingen)
 • Internetverbinding (latency & up/down & bandbreedtegebruik door de firewallpoort)

Omgevingscondities

 • Temperatuur
 • Luchtvochtigheid
 • (Condens)vocht
 • Spanningsuitval
 • Spanningsschommelingen
 • Potentieel brandgevaar